Sunday, May 25, 2008

Philippine Flag

According to the plug i saw on RPN9 (CS) awhile ago, WE are requested to display our Philippine Flag in front of our homes from May 26 until June 31 in line with our annual celebration of The Philippine Independence Day (month actually) on June 12.


Hindi man isinusuma nang pagiging maka-Pilipino ng isang tao ang paglalagay ng watawat ng Pilipinas sa tahanan nito, ang simpleng pakiki-koopera para sa gawaing ito ay isang simulain na para sa iyong pakikiugnay sa iba pang Pilipino at maging sa pagsubok na makibahagi sa mga simpleng proyekto ng ating gobyerno.

Kahit man lang sa paraang ito, masabi mo man lang kapwa ko Pilipino na may ginawa kang paraan para makibahagi sa nagaganap sa Pilipinas... marami kasi sa atin nawawalan na ng gana para sa bansa, nawawalan na ng tiwala sa pamahalaan, at nawawalan na ng pag-asa sa kapwa.

Simple lang yan. Hindi naman mahirap gawin. Subukan mo lang.
Wala naman masama kung susubukan mo.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...