Wednesday, May 25, 2011

Day Two: A photo of yourself at least a year ago

March 2010. Anvaya Cove, Bataan. Media Activity for Summer with Ash Genete and Charl Sapina.

100_2232_ver2

Hi Ash! Para naman may kasama ako dito kasi ang conceited lang ng survey pala na 'to. Haha! :)

100_2122

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...